Skip to content

Brax & Sutare

Brax & Sutare

Braxen är en karpfisk som börjar som silverblank och blir gyllenbrun när den blir äldre. Den har stora fjäll och en mun som kan skjutas ut som en bälg, vilket används för att suga in slam och sila fram mat. Braxen lever av smådjur i bottenslammet.

Den bästa tiden att fiska braxen är på våren när den går in mot land för att leka. Bottenmete med kompostmask är en effektiv metod. Braxen kan även fångas som bifångst vid jiggfiske.

Sutaren, en stark och stor fisk, trivs i gyttjiga, vegetationsrika områden längs östkusten och i sjöar från Skåne till Norrlands inland. Den äter kräftdjur, musslor, mygglarver och andra ryggradslösa djur från botten. På kvällar kan man se sutaren födosöka genom luftbubblor och rörliga vasstrån.

Idag är det vanligt att metare släpper tillbaka sutaren efter fångst. Tidigare var den en viktig matfisk och anses fortfarande vara en delikatess i många länder.

En lätt haspelutrustning med ett längre spö fungerar bra för både braxen och sutaren. Man kan även använda nappindikatorer som larm eller bjällror, och rullar med fritt utsläpp för att undvika att spöt dras i vattnet vid en snabb rusning.

Om du har frågor om att meta efter dessa arter, tveka inte att kontakta oss för tips och råd. Lycka till!

59 999
59.00 kr - 999