Skip to content

Å & Älv

Å & Älv

Fiske i älvar varierar mycket beroende på var och vilken älv du fiskar i. De flesta älvar har liknande strukturer men i olika steg. En älv är en större å, och en å är en större bäck, vilket beror på bredden. Grundare delar är mest lämpade för flugfiske medan de djupare delarna ofta passar för fiske med båt. Vanliga arter i älvar är öring, harr, abborre, gädda och ibland röding.

Dessa arter stannar ofta på platser där mat flödar förbi med strömmen, som vitfisk, larver och insekter. De populäraste älvarna finns på nordliga breddgrader, men det finns några även i mellersta och södra Sverige, exempelvis Lagan, Göta älv, Klarälven och Dalälven. Ett bra laxfiske bedrivs i Ljusnan.

Vanliga fiskemetoder i älvar inkluderar mete, flugfiske, flugkast och spinnfiske. På vissa ställen går det även att trolla där det är djupt och brett.

Åar finns i hela Sverige och reglerna kan variera mycket. Vissa sträckor kan vara privatägda eller kräva fiskekort, så kontrollera reglerna innan du fiskar. I åar kan du stöta på många arter, från öring och lax nära kusten till gädda, abborre och vitfiskar längre in i landet.

Mete är vanligt i ljusa åar, där du kan hitta storvuxna arter som id, braxen, mört och sutare. Fiske i städer kan innebära risk att fastna i skräp på botten. Malmökanalen är känd för bra abborrfiske.

Utrustningen varierar beroende på art och metod. För spinnfiske efter abborre rekommenderas kortare spön på 7–7.7 fot för att undvika grenar och träd. Principen är densamma som för insjöfiske där arterna avgör utrustningen.

Om du har frågor inför din fisketur, tveka inte att kontakta oss. Lycka till i vattendraget!

1 6990
1.00 kr - 6990